Opplysninger

Dokumenter

Høring - NOU 2002:6 Lov om samvirkeforetak

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Samvirkelovutvalget ble ved kongelig resolusjon av 12. februar 1999 oppnevnt for å vurdere behovet for en allmenn lov om samvirkeforetak.

Se dokumentet (pdf).

Sist endret: