Opplysninger

Dokumenter

Høring - Samisk tegnsett og IT

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet viser til høringsbrev av 18. mars 2002 angående samisk tegnsett og IT.

Konkurransetilsynet stiller seg positivt til arbeidsgruppens anbefalinger. Ved å bruke en ISO- standard som Unicode 10646 legges det til rette for konkurranse mellom programvareselskap. Økt bruk av Unicode kan redusere effektivitetstap på grunn av forskjellige standarder for samisk og mangelfull kommunikasjon mellom de ulike standarder. 
 
Konkurransetilsynet kan ikke se at det er noen konkurransebegrensende virkninger av anbefalingene.

 

Sist endret: