Opplysninger

Dokumenter

Høring - strukturering av nordsjøtrålgruppen

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Enhetskvoteordning og deling av konsesjonsgruppen.

Se dokumentet.  (pdf)

Sist endret: