Opplysninger

Dokumenter

Høring - strukturering av nordsjøtrålgruppen

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Enhetskvoteordning og deling av konsesjonsgruppen Se dokumentet.  (pdf)
Sist endret: