Opplysninger

Dokumenter

Høring - Utstedere av elektroniske penger

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Lovforslag om gjennomføring av EØS-regler som svarer til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF og 2000/28/EF om utstedere av elektroniske penger.

Se dokumentet (pdf)

Sist endret: