Opplysninger

Dokumenter

Høring - rapport fra AUDA - "Arbeidsgruppen mot Ulovlige Direkte Anskaffelser"

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
I høringsuttalelsen er Konkurransetilsynet positiv til å innføre straffetiltak overfor offentlige innkjøpere som ikke følger reglene for offentlige anskaffelser. Tilsynet anbefaler imidlertid også forenkling av regelverket og mer informasjon.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: