Opplysninger

Dokumenter

Høring - leveringsvilkår og forslag til ny sanksjonsordning

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet mener torsk bør bli omsatt fritt og er skeptisk til et system med leveringsplikt for trålere med torsketråltillatelser. Leveringsplikten kan vri konkurransen mellom bedrifter som kjøper fisken, og fri omsetning av torsk vil være mest nyttig for samfunnsøkonomien, påpeker tilsynet i en høringsuttalelse.

Se dokumentet (pdf).


 

Sist endret: