Opplysninger

Dokumenter

Høring - Banklovkommisjonens utredning -Konkurranse i kollektiv livsforsikring"

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Banklovkommisjonens forslag til lovendringer for kollektive livsforsikringer er positive for konkurransen, mener Konkurransetilsynet. Men tilsynet etterlyser en vurdering av lovverk som hindrer konkurranse fra aktører i utlandet, og er kritisk til et forslag om å innføre gebyrer for å skifte til et annet forsikringsselskap.

Se dokumentet (pdf)

 

Sist endret: