Opplysninger

Dokumenter

Høring - utredning om konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynets merknader til Holden II-utvalgets rapport om konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: