Opplysninger

Dokumenter

Høring - nye regler om eierkontroll - utfyllende forskrifter

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynets kommentarer til endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner. Endringen innebærer et nytt system for eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner, og representerer en oppmyking i forhold til någjeldende regelverk.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: