Opplysninger

Dokumenter

Høring - markedsregulering av norskprodusert egg og fjørfe, korn og kjøtt

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet er skeptisk til flere av forslagene til endringer i forskriftene om markedsregulering av norskprodusert korn, kjøtt, egg og fjørfe. Forslaget favoriserer samvirkebedrifter framfor andre uavhengige aktører, mener tilsynet.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: