Opplysninger

Dokumenter

Konkurranseloven § 2-2 d - Noricom - formidling av tolketjenester

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Private formidlere av tolketjenester bør få mulighet til å formidle tolker til det offentlige, mener Konkurransetilsynet. For at dette skal være mulig, foreslår tilsynet at Kommunal- og regionaldepartementet endrer regelverket slik at brukere av tolker også kan bestille tolketjenester hos private formidlere. I tillegg bør Utlendingsdirektoratet føre regnskap med administrative kostnader knyttet til bruk av tolker.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: