Opplysninger

Dokumenter

Høring - rapport om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Det skal tungtveiende grunner til for at staten skal regulere hvor stor provisjonen mellom de internasjonale kortselskapene og brukerstedene skal være. Konkurransetilsynet mener fri prissetting er viktig for konkurransen og for at markedet skal fungere godt.

Les uttalelsen.

 

Sist endret: