Opplysninger

Dokumenter

Konkurranseloven § 2-2 d) - Styrking av konkurransen for buss- og jernbane

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

NSB AS- eierforhold i landets største busselskap, Nettbuss AS, kan virke begrensende på konkurransen i markedene for persontransport på lange og mellomlange strekninger. Det påpeker Konkurransetilsynet i et brev til Samferdselsdepartementet.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: