Opplysninger

Dokumenter

Høring - endring av forskrift om eksportavgift på laks

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet mener at høy eksportavgift på oppdrettslaks kan gi eksportørene av slik laks en konkurranseulempe i eksportmarkedene i forhold til eksportører av andre fiskeslag. Derfor ønsker tilsynet at avgiften på 3 prosent bare skal gjelde ut 2004, og at Fiskeridepartementet ser fremtidig avgiftsnivå i sammenheng med EUs dumping- og subsidieundersøkelser mot Norge.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: