Opplysninger

Dokumenter

Høring - forslag til endringer av uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynets høringsuttalelse om rapporten "Merverdiavgift og uttak".

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: