Opplysninger

Dokumenter

Høring - EØS-regler, unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynets kommentarer til Nærings- og handelsdepartementets forslag til forskrift om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: