Opplysninger

Dokumenter

konkurranseloven § 2-2 d) - Arkitekthøyskolen i Oslo - modeller og prototyper

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet anbefaler at Arkitekthøgskolen i Oslo skiller mellom opplæring og kommersiell virksomhet i forbindelse med produksjon av hurtigproduserte modeller og protyper. Samtidig peker tilsynet på at en avtale som er inngått i forbindelse med slik produksjon kan være i strid med regelverket for offentlig innkjøp.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: