Opplysninger

Dokumenter

Høring - EU-kommisjonenes grønnbok om tjenester av allmenn interesse

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Green Paper on Services of General Interest.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: