Opplysninger

Dokumenter

Konkurranseloven § 2-2 d) - bindende avtaler for offentlige laboratorier

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet ber Helsedepartementet se på muligheten for å la private laboratorier benytte offentlig finansierte servere i kommunikasjon med legekontor, mot at laboratoriene betaler kostnadsbaserte priser.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: