Opplysninger

Dokumenter

Høringsuttalelse - Forslag til finansiering av spesialhelsetjenesten

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Uttalelse i forbindelse med innstillingen fra et utvalg om finansiering av spesialisthelsetjenesten.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: