Opplysninger

Dokumenter

Høring - grønnbok om lovvalg på kontraktrettens område

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Grønnbok om mulige endringer i Roma-konvensjonen 19. juni 1980 om lovvalg på kontraktrettens område. Grønnboken drøfter både problemstillinger knyttet til en eventuell omdannelse av konvensjonen til en forordning, og til konvensjonens materielle innhold.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: