Opplysninger

Dokumenter

Høring - NOU 2003: 9 Skatteutvalget - forslag til endringer i skattesystemet

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Skattesystemet bør ikke forskjellsbehandle mellom næringer eller mellom bedrifter, skriver Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse. Tilsynet er derfor positiv til at Skatteutvalget ønsker å videreføre prinsippet om nøytral næringsbeskatning og utvide virkeområdet.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: