Opplysninger

Dokumenter

Høring - omsetning av visse reseptfrie legemidler utenom apotek

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Nye utsalgssteder for reseptfrie legemidler kan skjerpe konkurransen og senke prisene. For at konkurransen skal fungere godt må imidlertid de nye utsalgsstedene ha samme rammebetingelser som apotekene, mener Konkurransetilsynet.

Se dokumentet (pdf)

 

Sist endret: