Opplysninger

Dokumenter

Høring - Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Høring - Utkast til retningslinjer for Kap 551 post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling.

Les dokumentet (pdf).

Sist endret: