Opplysninger

Dokumenter

Høring - søknad om løyve for ferjedrift Bergen - Stavanger

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet mener Mols-Linien bør få konsesjon til å drive fergedrift mellom Bergen og Stavanger. En ny fergelinje kan skjerpe konkurransen og gi større valgfrihet, redusert reise- og ventetid og bedre service for brukerne, mener tilsynet.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: