Opplysninger

Dokumenter

Høring - evaluering av opplysningskontorene i landbruket

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet anbefaler at midler hentet inn fra omsetningsavgiftene på landbruksprodukter ikke blir brukt til opplysningsarbeid i regi av opplysningskontorene i landbruket. Hvis opplysningskontorene i landbruket likevel fortsatt skal drive slikt arbeid, må de fristilles fra Prior og Norsk Kjøtt, mener tilsynet.

Se dokument (pdf).

 

Sist endret: