Opplysninger

Dokumenter

Høring - midlertidig forskrift ved havbeitevirksomhet

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet mener at enerett til å drive havbeitevirksomhet i et avgrenset geografisk område i utgangspunktet bør tildeles ved auksjon. Samtidig er tilsynet kritisk til at Fiskeridepartementet foreslår at det bør bli lagt vekt på lokal tilknytning ved tildeling av slik konsesjon.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: