Opplysninger

Dokumenter

Konkurranseloven § 2-2 d) - offentlig tilskudd til private videregående skoler

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet mener det bør være likeverdige konkurranseforhold mellom private videregående skoler. Tilsynet har derfor bedt om at revisjonen av godkjenningskriteriene for tildeling av statstilskudd blir framskyndet.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: