Opplysninger

Dokumenter

Høring - forslag om endringer i kommuneloven - kommunal revisjon m.m.

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon kan være positivt og økonomisk for samfunnet. Det skriver Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse om kommunal revisjon. Tilsynet peker på at alle som ønsker å foreta kommunal revisjon må få de samme rammebetingelsene og at tildelingen bør skje med anbudskonkurranse.

Les høringsuttalelsen.

 

Sist endret: