Opplysninger

Dokumenter

Høring - NOU om ny lov om universiteter og høyskoler

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
I forbindelse med ny lov om universiteter og høyskoler understreker Konkurransetilsynet at slike utdanningsinstitusjoner ikke må subsidiere virksomhet som er utsatt for konkurranse med midler fra skolevirksomheten.

Se dokument (pdf).

 

Sist endret: