Opplysninger

Dokumenter

Konkurranseloven § 2-2 d) - Tiltak for å bedre konkurransen i kraftmarkedet

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

den er nå inne for å vurdere Statens eierskap i kraftsektoren. En mer hensiktsmessig eierstruktur vil kunne bidra til bedre konkurranse i dette markedet, mener Konkurransetilsynet. Opprydding i krysseierskap og deling av Statkraft er tiltak som bør vurderes, særlig dersom Statkraft skal delprivatiseres. Dette fremgår av et brev tilsynet har sendt til Nærings- og handelsdepartementet.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: