Opplysninger

Dokumenter

Høring - Skisse til nasjonal handlingsplan for bærekraftig utviking

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet kommentarer til Skisse til nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling - Nasjonal agenda 21.

Se dokumentet (pdf)

 

Sist endret: