Opplysninger

Dokumenter

Konkurranseloven § 2-2 d - Tinglysingsgebyr ved bytte av långiver

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet oppfordrer Arbeids- og administrasjonsdepartementet til å påpeke overfor Justis- og politidepartementet de konkurransemessige effekter av tinglysingsgebyret. Tilsynet mener at størrelsen på gebyret bør vurderes på nytt. Det bør også vurderes om tinglysingsgebyret ved bytte av långiver kan fjernes helt, og at inntektene til statskassen som tinglysingsgebyret representerer kan tas inn på andre og mindre konkurranseskadelige måter.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: