Opplysninger

Dokumenter

Forslag om å oppheve Arcus AS' monopol

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet mener at monopolet Arcus AS har på import og omsetning av teknisk og medisinsk sprit i Norge har uheldige virkninger blant annet for prisnivået. I et brev til Finansdepartementet anbefaler tilsynet at eneretten blir opphevet.

Se dokument (pdf).

 

Sist endret: