Opplysninger

Dokumenter

Høring - bilavgifter

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
I en høringsuttalelse om bilavgifter skriver Konkurransetilsynet at slike avgifter i minst mulig grad bør vri konkurransen mellom forskjellige aktører eller produkter. Hvis avgiften vrir konkurransen, må det være ønsket ut fra miljøhensyn eller andre eksterne virkninger.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: