Opplysninger

Dokumenter

Høring - endringer i markedsordningen for melk

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Forslaget fra Landbruksdepartementet om en ny markedsordning for melk legger til rette for økt konkurranse i meierisektoren. Men enda flere reguleringer bør fjernes for å fremme konkurranse og mer effektiv ressursbruk i sektoren, skriver Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: