Opplysninger

Dokumenter

Høring - endringer i pasientskadeloven

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Kommentarer til det høringsnotatet med utkast til endringer i pasientskadeloven.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: