Opplysninger

Dokumenter

Høring - forslag til endring i legemiddelloven

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet viser til brev av 25. februar 2003 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet vedrørende ovennevnte høring. Tilsynets høringsfrist er 10. mars 2003. Videre vises det til brev av 14. februar 2003 fra Helsedepartementet vedlagt høringsnotat med forslag til nødvendige lovendringer for å muliggjøre bruk av refusjonskontrakter i forbindelse med behandling av søknad om pliktmessig refusjon. Dessuten følger vedlagt en presisering av lovens begrep -indekspris-.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: