Opplysninger

Dokumenter

Høring - NOU 2002: 18 Rett til Rett

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet ser positivt på forslagene fra Advokatkonkurranseutvalget om å bedre prisinformasjonen for advokattjenester. God prisinformasjon fører til at kundene lettere kan sammenligne tilbud og stimulerer til priskonkurranse. Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: