Opplysninger

Dokumenter

Høring: NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransevridninger mellom kommuner og private.

 

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: