Opplysninger

Dokumenter

Høring - forskrift om melding av foretakssammenslutninger

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Fredag 16. april sendte Konkurransetilsynet sin høringsuttalelse om forskrift om melding av foretakssammenslutninger til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Høringsutalelsen med vedlegg I og II i margen til høyre.

Les også Konkurransetilsynets tilleggsuttalelse til denne høringen.

Sist endret: