Opplysninger

Høring - Endring av lov om tilsyn med erverv i dagspressen og kringkasting

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet ser positivt på at det i eierskapsloven gis en utvidet hjemmel for inngrep mot ordninger og avtaler som i sin virkning ligger nær opp til oppkjøp eller eierkonsentrasjoner. Samarbeidsavtaler mellom medieselskap kan i gitte tilfeller virke like sterkt begrensende på konkurranse og mediemangfold som felles eierskap.
Sist endret: