Opplysninger

Konkurranseforholdet tog og buss - offentlig tilskudd til studentrabatt

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Ordningen med tilskudd for studenter som reiser kollektivt bør legges om, slik at den også omfatter ekspressbusser og hurtigbåter. I dag får nesten bare NSB dette tilskuddet, og Konkurransetilsynet mener ordningen hemmer konkurransen mellom tog og ekspressbuss.
Sist endret: