Opplysninger

Konkurranseloven § 2-2 d) - virkninger ved tildeling av lokalbussrettigheter

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Organiseringen av den lokale busstrafikken i Aust-Agder gir Nettbuss en konkurransefordel på ekpressbussruten mellom Oslo og Kristiansand. Konkurransetilsynet ber nå Aust-Agder fylkeskommune om å organisere lokaltrafikken på en måte som fremmer konkurransen.
Sist endret: