Opplysninger

Høring - produksjonstilskudd til dagsavsier, dispensasjon fra utbytteforbudet

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Forslaget vil kunne føre til forsterket konkurranse mellom aviser og mellom aviser og andre medier. Tilsynet stiller seg derfor positivt til forslaget.
Sist endret: