Opplysninger

Høring - unntak fra konkurranseloven for samarbeid mv. innen landbruk og fiske

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet har kommentert forslaget til forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid innen landbruk og fiske. Tilsynet er fornøyd med enkelte av forslagene, men mener noen punkter bør klargjøres.
Sist endret: