Tilleggsuttalelse - melding av foretakssammenslutninger H2004-222

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet viser til egen høringsuttalelse av 16. april 2004. Konkurransetilsynet er bedt om å komme med en ytterligere presisering av de synspunkter som vi fremmet i vår høringsuttalelse H2004-222. 
Sist endret: