Opplysninger

Høyring - organiseringa av dei lokale elektrisitetstilsyna.

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet meiner det bør leggjast til rette for reell konkurranse om å utføre kontroll og tilsyn med elektriske anlegg i bustader og næringsbygg. Dette skriv tilsynet i ein kommentar til to rapportar om den framtidige organiseringa av dei lokale elektrisitetstilsyna.

 

Sist endret: