Opplysninger

Høring - endringer i alkoholloven m.m.

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynets høringsuttalelse til Sosialdepartementet i forbindelse med endringer i alkoholoven.
Sist endret: