Opplysninger

Høring - NOU 2004:1 - modernisert folketrygd

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Forholdene må legges til rette for økt konkurranse om pensjonsordninger, påpeker Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse om modernisert folketrygd.
Sist endret: